Diagrammen

Een krachtige module voor het maken van diagrammen

LibreOffice heeft de mogelijkheid voor het maken van ingesloten diagrammen. Diagrammen kunnen gemaakt worden door gewoon de gegevens te definiëren, de opmaak, de kleur en de grootte kan op een groot aantal manieren aangepast worden: taartdiagrammen, vierkante en ronde kolommen, trendgrafieken, punten, 2D en 3D grafieken...

Diagrammen kunnen in diverse documenten ingevoegd worden: werkbladen, presentaties, tekeningen of tekstdocumenten. Dat wil zeggen dat de module voor diagrammen vanuit elke module binnen LibreOffice aangeroepen kan worden en dat de gegevens of in het document beschikbare kunnen zijn, of onafhankelijke van het document.