Toegankelijkheid

LibreOffice is ontworpen met grote aandacht voor de toegankelijkheid, om het pakket gemakkelijk en comfortabel te kunnen gebruiken en tegemoet te komen aan gebruikers met speciale behoeften. U kunt ook de andere bruikbare toegankelijkheidsinformatie lezen op onze Wiki. Als u tekortkomingen of onvolkomendheden in de functies of geboden informatie vindt, help ons dit dan te verbeteren, door het ons te vertellen via onze mailinglijsten of door te overwegen om als bijdrager betrokken te raken bij het project.

De secties op deze pagina zijn als volgt:

  1. Toetsenbordnavigatie
  2. Kleuren en lettertypes
  3. Ondersteunende technologie
  4. Documentatie
  5. Meer toegankelijkheids-voorzieningen

Toetsenbordnavigatie

Volledig toetsenbordnavigatie en beheer

Volledige toetsenbordnavigatie geeft de gebruiker de mogelijkheid om alle invoer via het toetsenbord te doen, zonder een muis of een ander hulpmiddel te gebruiken.

De functies die met name de toegankelijkheid verbeteren zijn:

 • Uitgebreide definities van sneltoetsen in de verschillende toepassingen;
 • Volledige toegang tot de werkbalken met het toetsenbord;
 • De mogelijkheid om met het toetsenbord te wisselen tussen documentvensters, menu's, werkbalken, dialoogvensters en zwevende vensters;
 • Uitgebreide toetsenbordnavigatie in tekstdocumenten en online help om te navigeren en hyperlinks te activeren;
 • Menu- en werkbalk-items voor toegang tot functies, die alleen toegankelijk waren met de muis;
 • Uitgeschakelde menu-items worden standaard weergegeven;
 • U kunt de help-tips benaderen met het toetsenbord;
 • U kunt instellen hoe lang help-tips worden weergegeven;
 • Toetsenbordtoegang tot tekenobjecten:
  • Tekenobjecten kunnen met het toetsenbord ingevoegd worden, met standaard positie en grootte;
  • Elk handvat van een tekenobject kan geselecteerd worden en apart beheerd worden met het toetsenbord, zodat zelfs een veelhoek gemanipuleerd kan worden;
 • Bijzondere aandacht is besteed aan de toegankelijkheid in dialoogvensters, zoals:
  • het dialoogvenster Werkbalk aanpassen;
  • uitgebreide controle voor het importeren van CSV-werkbladen.

 

 

Kleuren en lettertypes

Het gebruiken van systeem-kleurenschema's, hoog contrast

LibreOffice neemt de kleurenschema's en instellingen voor contrast over van het besturingssysteem.

In aanvulling biedt LibreOffice aanvullende instellingen voor kleuren, die niet in de kleurenschema's van het systeem voorkomen en ook de mogelijkheid om de kleuren van het huidige kleurenschema te overschrijven. U kunt ook uw eigen kleurenschema's maken en opslaan in LibreOffice.

Het Help-systeem respecteert de kleuren van het huidige kleurenschema, maar biedt ook verschillende voorgedefinieerde stijlen. Gebruikers kunnen de opmaak van de Help-inhoud via de XSL-transformatie-bestand aanpassen en ook via het blad aangepaste stijl in de helpmap.

Automatische tekstkleur

Alle onderdelen van LibreOffice ondersteunen automatische tekstkleur voor documenten en gebruiken dit standaard, zodat de tekst altijd van de achtergrondkleur onderscheiden kan worden.

De tekst zal worden weergegeven in de tekstkleur van het systeem. Als dit tot donkere test op een donkere achtergrond leidt of heldere tekst op een heldere achtergrond, zal de tekst naar zwart of wit wisselen (afhankelijk van wat een betere contract geeft).

Voor het lezen van oude of geïmporteerde documenten die hardgecodeerde tekstkleur bevatten, Kunt u de optie "Gebruik altijd automatische tekstkleur voor schermweergave" gebruiken. Alle inhoud van de tekst, evenals een tabelranden en een aantal andere elementen worden weergegeven in de automatische tekstkleur.

Pictogrammen en bitmaps

LibreOffice heeft pictogrammensets voor kleine en grote werkbalkpictogrammen en normale en hoog contractmodus, zodat de pictogrammen gemakkelijk te onderscheiden zijn in de verschillende modi.

Alle GI-elementen met een grafische weergave bieden een alternatief voor de hoog contractmodus.

LibreOffice kiest automatisch de set met geschikte pictogrammen voor de huidige systeeminstellingen.

Hoog contrastmodus voor Impress en Draw

Impress en Draw bieden een hoog contrastmodus, waarin objecten worden weergegeven zonder vulkleuren of tekstkleuren.

Deze modus wordt automatisch gebruikt als er in de systeeminstellingen voor hoog contract is gekozen. U kunt deze automatische detectie uitschakelen bij “Toegankelijkheid“.

Systeemlettertype

LibreOffice kan het lettertype van het systeem gebruiken voor de gebruikersinterface, zodat LibreOffice in hetzelfde lettertype weergegeven wordt als uw andere toepassingen en gemanipuleerd kan worden via de systeeminstellingen..

Er is een speciale afhandeling die ervoor zorgt dat de dialoogvensters niet groter dan het scherm worden, als er voor schema's met grote lettertypes worden gekozen.

Andere leesbaarheidsfuncties

 • Gemarkeerde werkbalk- en menu-items zijn gemakkelijk waarneembaar;

 • Er is duidelijke markering van de huidige kolom en rij in werkbladen;

 • U kunt de - animaties voor afbeeldingen en tekst aan of uit zetten.

 

 

Ondersteunende technologie

API voor ondersteuning van Ondersteunende technologie

Functies voor Ondersteunende technologie (Assistive Technology (AT)), zoals schermlezers en -vergroters, alsook andere functies, die met LibreOffice verbonden worden met gebruik van Java Accessibility API (JAA) via de Java Access Bridge voor Windows of GNOME.

LibreOffice heeft een UNO Accessibility API (UAA) waarin alle elementen van de GI en documenten, alle informatie over zichzelf en de inhoud tonen.

UAA en JAA hebben een aantal voordelen ten opzichte van de off-screen modellen van AT functies van het Microsoft Active Accessibility API (MSAA). UAA en JAA bieden uitgebreide informatie voor de inhoud van het document, dus AT-gereedschappen hoeven de informatie niet via verschillende eigen applicatie-API's van verschillende toepassingen te krijgen of door in de weergave-drivers in te haken.

Er is een enorme inspanning gedaan om GI-elementen en de inhoud van het document volledig door de toegankelijkheids-interfaces te ondersteunen; bijvoorbeeld: het verstrekken van tekst met kenmerken en informatie over karaktergrenzen en het versturen van alle noodzakelijke meldingen en het verstrekken van de namen en beschrijvingen van de besturingen.

Alle AT-gereedschappen die in staat zijn om met Java-toepassingen te werken, via de Java Access Bridge, zullen ook met LibreOffice kunnen werken.

De Java Accessibility API wordt ondersteund door de meeste populaire AT-functies, zoals:

 • JAWS schermlezer;
 • ZoomText schermlezer en vergroter;
 • Gnopernicus schermlezer en vergroter;
 • GNOME schermtoetsenbord (GOK).

Sommige AT-gereedschappen sturen belangrijke gebeurtenissen naar de toepassingen via de berichtenlus of besturen gewoon de muis, dus het maakt geen verschil voor de toepassing of de input van een gebruiker of van een AT-gereedschap komt.

Op deze manier kunnen veel AT-gereedschappen, zoals een eenvoudig schermtoetsenbord, hoofdbestuurde muis, apparaten voor oogbeweging en enkelvoudige schakelaars kunnen gebruikt worden met LibreOffice.

Ondersteuning voor comfortabel lezen of alleen-lezen documenten

Gebruikers van schermlezers hebben soms moeite met het lezen van alleen-lezen documenten, omdat ze niet met de cursor door het document kunnen navigeren.

Hiervoor is er de optie "Gebruik tekstselectiecursor alleen-lezen documenten".

Andere AT-functies

 • Zwevende vensters, dialoogvensters en menu's zijn systeemvensters;
 • Alle individuele tekenobjecten kunnen een naam hebben;
 • Alle voorbeelddocumenten en sjablonen worden verbeterd om namen en beschrijvingen voor tekenobjecten te leveren.

 

 

Documentatie

Toegankelijkheidsdocumentatie

Alle documentatie wordt verstrekt in ODT en PDF-formaat, zodat gebruikers schermlezers en vergrootglazen kunnen gebruiken om de documentatie te lezen. Meer informatie over gebruikersdocumentatie vindt u op de documentatiepagina op deze website  of de documentatiepagina op onze Wiki.

Alle sneltoetsen zijn in de online Help gedocumenteerd.

Toegankelijkheid online Help

De online Help biedt informatie over het gebruiken van toegankelijkheids-voorzieningen in LibreOffice.

De online Help is zelf ook toegankelijk. Gebruikers kunnen het benaderen met de schermlezers, vergroters en schermtoetsenborden.

 

 

Meer toegankelijkheids-voorzieningen

Andere voorzieningen voor toegankelijkheid zijn ook beschikbaar:

 • Zoom in of zoom uit in een document;
 • De positie van de muis bij een standaardknop of in het midden van dialoogvensters;
 • Configuratie:
  • Een sneltoets aan een opdracht toewijzen;
  • Alle opdrachten van menu's tonen;
  • De grootte van de knoppen op de werkbalken aanpassen;
  • Menu's en werkbalken aanpassen;
  • Een werkbalk tonen of verbergen;
  • Een aangepaste werkbalk maken;
 • Automatiseren van taken:
  • Een verkeerd gespeld woord aanpassen terwijl u typt;
  • Snel opties voor AutoCorrectie en Plakken instellen;
  • Ingaven voor AutoCorrectie voor verkeerd gespelde woorden en typefouten toevoegen;
  • WoordInvulling gebruiken;
  • Maak automatisch AutoText-items voor veelgebruikte tekst.